Behöver ni en IT-säkerhetsgenomgång?

Idag är det ju så att de flesta företag är i behov av att fungerande IT för att verksamheten i sig ska ha normal funktion. Men hur säkert är ert IT? Boka IT-säkerhetsgenomgång med Basalt och ta reda på det! Hos dem finns det nämligen många experter som kan utföra en mängd tester av system och enheter så väl som av medarbetare. Det för att ta reda på hur er motståndskraft ser ut.

Öka IT-säkerheten

Att öka IT-säkerheten för ditt företag är avgörande för att skydda känslig information och förhindra cyberattacker. Det finns en del nyckelstrategier som kan hjälpa dig att stärka IT-säkerheten. Bland annat är det bra att börja med att en noggrann bedömning av företagets IT-infrastruktur för att identifiera sårbarheter och potentiella hot. Detta kan inkludera sårbarhetsanalyser, penetrationstester och utvärdering av företagets exponering på nätet. Just detta är något Basalt kan hjälpa dig och ditt företag med!

Att alla som jobbar på företaget har koll på vad för om IT-säkerhetsrisker det finns är bra, så se till att de utbildas inom detta samt att de även får lära sig hur man kan motverka att bli hackad.

En annan bra sak att göra är att implementera flerfaktorsautentisering vilket gör det svårare för obehöriga att få åtkomst till företagets system och data

All programvara och alla system behöver även hållas uppdaterade så att de blir svårare att komma åt. Se även till att genomföra en säkerhetskopieringsstrategi för att säkerhetskopiera företagets data regelbundet och lagra den på en separat plats.

Begränsa åtkomsten till känslig information genom att tillämpa principen om minsta privilegium. Det innebär att endast de anställda som behöver åtkomst till viss information för att utföra sina arbetsuppgifter ska ges den åtkomsten.

Det är även smart att implementera system för kontinuerlig övervakning av nätverkstrafik och systemaktivitet för att upptäcka och svara på hot i realtid. Ha också en tydlig plan för incidenthantering så att du vet hur du ska agera om en säkerhetsincident inträffar.