Facebook post

Facebook – Posts

Ever see a post on Facebook and wonder “why am I seeing this?” Well, Facebook provides that context and helps you manage what you see in your Feed.

How do I post on a Page on Facebook and who can see it?

Hvordan opretter jeg et opslag på en side på Facebook, og hvem kan se det? | Hjælp til Facebook

1. Tap in the top right of Facebook. ; 2. Search for the Page you’d like to post on, then select it from the dropdown menu. ; 3. Tap Posts, then tap Write …

Afhængigt af sidens indstillinger kan du måske slå indhold op på en Facebook-side, du besøger.

Get Started with Facebook Posts

Sådan kommer du i gang med et Facebook-opslag på din virksomhedsside | Meta for Business

Marika explains the concept of Facebook posts and how they can help you communicate with customers on your Page.

Marika forklarer konceptet af Facebook-opslag, og hvordan de kan hjælpe dig med at kommunikere med kunder på din side.

Share and Manage Posts on Your Profile – Facebook

Del og administrer opslag på din profil | Hjælp til Facebook

You can control who can see your profile posts. If you tag someone in a post, you create a link to their profile. The post you tag the person in may also be …

Choose who can see your post on Facebook

Vælg, hvem der kan se dit opslag på Facebook | Hjælp til Facebook

At the top of your Feed, tap What’s on your mind? or on your profile tap Post a status update. From here, you can do things like post a status update, photo, …

Brug målgruppevælgeren til at vælge, hvem du vil dele noget med. Unge kan aktivere offentlige opslag med målgruppevælgeren.

How do I share a post I see on my Feed on Facebook?

Hvordan deler jeg et opslag, jeg ser i mit feed på Facebook? | Hjælp til Facebook

If you choose Share to Facebook and want to select who can see your post, use the audience selector. Enter an optional message, tag friends and add your …

Hvis du vil dele et opslag, du ser i dit feed, skal du klikke eller trykke på Del under opslaget.

Change the audience of a post on Facebook

Ændr målgruppen for et opslag på Facebook | Hjælp til Facebook

You can use the audience selector to change who can see things (example: posts and photos) you share on your timeline after you share it.

Du kan bruge målgruppevælgeren til at ændre, hvem der kan se det, du deler på Facebook.

2 Simple Ways to Create a Post on Facebook – wikiHow

How to Post and Share on Facebook: Desktop & Mobile

Learn how to post to pages, profiles, and groups with this user-friendly guide Do you have thoughts or pictures to share on Facebook? You can create a post on your profile, a friend’s profile, or a public groups page. As long as you have…

Keywords: facebook post